Forsknings- och innovationssystem

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kompetens, forskning och innovationer. Forsknings- och innovationspolitiken stöder verksamhetsförutsättningarna för organisationer som bedriver och stöder forskning. Den information och kunskap som forskningen ger upphov till tjänar olika samhällsaktörer, såsom företag, samfund och offentliga organisationer, samt det politiska beslutsfattandet.

Universiteten och yrkeshögskolorna, forskningsinstituten samt företagens forskningsenheter är centrala aktörer i forsknings- och innovationssystemet. Cirka två tredjedelar av utgifterna för forskning och produktutveckling uppstår i företag. De viktigaste finländska forskningsfinansiärerna är Finlands Akademi, Business Finland och stiftelserna.

Statsrådets ministerier utvecklar tillsammans de politiska åtgärder som rör forsknings- och innovationssystemet. Forsknings- och innovationsrådet, som leds av statsministern, stöder statsrådet i utvecklingen och koordineringen av en långsiktig vetenskaps-, teknik- och innovationspolitik (FoUI-politik). Rådet följer förändringarna i branschens verksamhetsmiljö och tar initiativ i anslutning till FoUI-politiken.

Statsminister Marins regering har som mål att avsevärt öka Finlands satsningar på forskning och utveckling. För att uppnå detta behövs en gemensam vision och mission, mer ambitiös FoUI-verksamhet samt investeringar från såväl den offentliga som den privata sektorn. Utan en betydande ökning av den privata sektorns investeringar kan målet inte uppnås.

FoUI-vägkartan har utarbetats för att främja en ökning av FoUI-intensiteten och den hållbara tillväxt som den ger upphov till samt för att skapa en verksamhetsmiljö som uppmuntrar både finländska och utländska företag att investera i FoUI-verksamhet i Finland. Målet är att Finland ska stå i främsta ledet när det gäller att producera ny information samt utveckla och tillämpa teknik. Det är viktigt att Finland också snabbt tillägnar sig information och kompetens som producerats på annat håll. Centralt för vägkartan är att trygga tillgången till de mänskliga resurser som krävs.