Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Svenska litteratursällskapet i Finland myönsi kulttuurihistorian professori Hannu Salmelle 25 000 euron kulttuurihistoriallisen teon palkinnon. Salmi sai myös Historian Ystäväin Liiton Vuoden 2022 Historiateos -p...

Turun yliopisto

Kansainvälisyys on olennainen osa myös yAMK-koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Kansainvälisyyttä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtona sekä kan...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kansallinen neurokeskus edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja sitä kautta aivoterveyteen, aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä innovaatioita.
Itä-Suomen yliopisto

Tulehdustilan aiheuttamat haitalliset verisuonimuutokset voivat olla erilaisia sukupuolesta riippuen.
Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopiston tutkijat löysivät uusia kohdun myoomille altistavia geenejä – lihasmassaa lisäävät geenit luultua keskeisemmässä roolissa
Oulun yliopisto

Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto Osuva tuo avoimesti luettavaksi yliopiston omia julkaisuja, rinnakkaistallennettuja tieteellisiä artikkeleja ja opinnäytteitä. Katso alta vuoden 2022 ladatuimmat julkaisut, väitökset ja...
Vaasan yliopisto

Liikenne- ja viestintäministeriö jakaa tänä vuonna ensi kertaa yritystukea tietoturvan parantamiseen. Tämä on hyvä asia erityisesti monelle valmistavan teollisuuden pk-yritykselle, jolla ei ole mahdollisuuksia panos...
Turun ammattikorkeakoulu

Suomessa on osana kansallista strategiaa lisätty tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä panostuksia yli 20 prosentilla vuosien 2017–2021 välillä. Tarkastelukaudella yritysten osuus T&K-menoista on kasvanut tavoitteiden...
Jyväskylän yliopisto

Green Care -toiminnassa on kyse luonnon harkitusta ja tavoitteellisesta käytöstä ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen.
Savonia-ammattikorkeakoulu

DecoDerma saavutti jälleen yhden tavoitteensa, kun rekombinanttiproteiinillemme myönnettiin harvinaislääkestatus engl. Orphan Drug Designation myös Yhdysvaltain elintarvike ja lääkevirastossa Food and Drug Administr...
Tampereen yliopisto

Hyvälaatuinen sisäilma on hyvinvoinnillemme elintärkeää, kun taas ilman epäpuhtaudet voivat heikentää työkykyämme ja terveyttämme. Turun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sisäilma...

Turun yliopisto

Maatilojen varastoissa oli ruoka- ja ruokateollisuusperunaa tammikuun puolivälissä 100 miljoonaa kiloa, josta ruokaperunaa oli 84 miljoonaa kiloa. Määrä on hieman tavallista alhaisempi. Viimeisen kymmenen...

Luonnonvarakeskus

Tutkijat pyrkivät ymmärtämään niitä sosiaalisia ja nuorisokulttuurisia todellisuuksia, joissa syrjäseutujen nuorten liikuntaharrastustoiveet toteutuvat tai jäävät toteutumatta.
Itä-Suomen yliopisto

Tutkijoiden mukaan työyhteisön suhtautuminen virheisiin on selvästi yhteydessä siihen, miten tunneperäisesti virheen tekijä suhtautuu asiaan.
Itä-Suomen yliopisto

Vahva demokratia edellyttää kansalaisilta sitoutumista demokraattisiin arvoihin, taitoja, kuten kriittistä asennetta sekä tietoa ja ymmärrystä demokratiasta. Näiden lisäksi tarvitaan demokratialle myönteis...
Jyväskylän yliopisto

Vanhempien liikunnan harrastaminen vähenee heti ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, selviää Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Kestävyysliikuntasuosituksen saavuttavien osuus palautui ku...
Jyväskylän yliopisto

Hakuaika on 1.–28.2.2022. Päätökset tehdään toukokuussa 2023.
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Luonnonvarakeskus (Luke) on valmistellut ehdotuksen kosteikkoviljelyyn osoitetun 30 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta. Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä selvityksessä...

Luonnonvarakeskus

Vuoden keksijäksi 2022 on valittu Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tutkijatohtori Arto Aho.
Tampereen yliopisto

Teoreettisen fysiikan dosentti Tommi Tenkanen tekee mustista aukoista helposti lähestyttäviä. Hiljaisina hetkinä maailmankaikkeuden mysteerit vaivaavat liikkeenjohdon konsulttina työskentelevää kosmologia.
tjnk.fi