Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa pelitutkijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä pelikulttuuritoimijoiden kanssa luodakseen uusia ratkaisuja pelikulttuurin yhdenvertaisuushaasteisiin.
Tampereen yliopisto

Kolmen entuudestaan käytössä olevan lääkeaineen yhdistelmä hidasti verkkokalvorappeuman etenemistä.
Itä-Suomen yliopisto

An intelligent system will only be able to monitor your health, safeguard you through traffic or protect you on the factory floor among robots if the system is able to detect the world around. This means the intelligent system is provided with proper...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Älykäs järjestelmä pystyy valvomaan terveyttäsi, suojaamaan sinua liikenteessä tai robottiavusteisessa tehdastyöskentelyssä vain, jos järjestelmä pystyy havaitsemaan ympäröivän maailman...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

NATO DIANA innovation accelerator has chosen the following technology themes for the 2024 challenge competition: Energy & Power; Data and Information Security; Identification and Monitoring; Human Health and Performance and Critical Infrastructur...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vaasan yliopiston sijoitus Euroopan parhaiden yliopistojen listalla on noussut QS World University Rankings Europe 2025 -yliopistovertailussa. Vaasan yliopisto menestyi erityisen hyvin tutkimuksen laatua mitattaessa sijoittuen kyseisessä osa-alu...
Vaasan yliopisto

Verenkierron CD8-positiivisissa T-soluissa havaittiin erilaisia muutoksia juuri tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla lapsilla verrattuna sairastumisriskissä oleviin lapsiin, jotka myöhemmin sairastuivat tyypin 1 diabetekseen.
Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopiston tutkijat huomasivat, että avain luonnon monimuotoisuuden nopeaan ja kustannustehokkaaseen kartoittamiseen on ollut kaiken aikaa aivan silmiemme edessä, mutta samalla näkymättömissä, eli me...
Jyväskylän yliopisto

Suomen Akatemia ja Business Finland peräänkuuluttavat yhteisessä kannanotossaan kunnianhimoisia investointeja EU:n TKI-toimintaan rahoituskaudelle 2028–34 unionin globaalin kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Investointien tul...

Suomen Akatemia

Heating of residential buildings and other premises consumes a lot of energy in countries with a cold winter climate. In Europe, the homes of 60 million people are kept warm by 3,500 local district heating networks.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kylmien talvien maissa asuinkiinteistöjen ja muiden tilojen lämmitys kuluttaa paljon energiaa. Suomessa kaukolämmön osuus on lähes puolet lämpömarkkinasta. Kunnallisten kaukolämpöverkkojen hiilijalanjä...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkijat onnistuivat luomaan soluja, joiden jakautumista voidaan kontrolloida. Menetelmä mahdollistaa uudenlaiset, turvalliset soluhoidot.
Helsingin yliopisto

Vaasan yliopisto on saanut kesän alussa mittavan määrän rahoitusta useisiin eri hankkeisiin. Uusissa hankkeissa tutkitaan esimerkiksi mikroverkkoja, energian varastointia ja pakkausten uudelleenkäyttöä, kehitetä...
Vaasan yliopisto

Destination Earth -järjestelmän ensimmäisen version lanseeraustapahtuma keräsi innostuneen yleisön CSC:n Kajaanin datakeskukseen. Kaikki osallistujat Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestagerista työmini...

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Mitä mahtaa tapahtua yritysten ympäristövastuulle, jos ympäröivä yhteiskunta ja paikalliset ihmiset suhtautuvat epäilevästi ilmastonmuutokseen eivätkä usko ilmastotutkijoiden tieteeseen perustuvaan k&...
Vaasan yliopisto

Typpilannoitteen käytön osittainen siirtäminen rikkaista köyhiin maihin lisäisi maailman viljantuotantoa ja kaksinkertaistaisi sadot ruokaturvattomimmissa maissa. Lisäksi se hillitsisi ilmastonmuutosta ja luontokatoa.
Helsingin yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Puistofilosofia-viikkoa vietetään jälleen heinäkuussa Ikaalisissa. Tänä vuonna tapahtuma on osa sivistyksen teemavuoden ohjelmaa. Suomen Akatemia on mukana tapahtumassa, ja Akatemian kanssa toteutettu ohjelmapäiv...

Suomen Akatemia

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven mat...
Aalto-yliopisto

Turun yliopiston tutkijat selvittivät lapsettomuuden ajallisia trendejä 1800-luvulta lähes nykypäivään. Korkeaan yhteiskuntaluokkaan sijoittuvien lapsettomuus nousi tasaisesti, kun taas alimpaan luokkaan kuuluvien lap...

Turun yliopisto