Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

EU:n tulevan TKI-budjetin huomattava kasvattaminen on välttämätöntä niin EU:n kuin Suomen osaamispohjan, kilpailukyvyn sekä tiedon ja tutkimuksen omavaraisuuden tukemiseksi, Suomen Akatemia toteaa tulevaa tutkimus- ja...

Suomen Akatemia

Taide tuo tutkitusti hyvinvointia ihmiselämään. Keskittyminen pelkästään ihmisen hyvinvointiin ei tänä päivänä kuitenkaan riitä, vaan keskustelu hyvinvoinnista on suunnattava kaiken elollise...
Taideyliopisto

Tampereen yliopisto etsii EUhankkeessa kunnianhimoisia, eri toimijoiden kumppanuuksiin perustuvia sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamismalleja, joista voitaisiin ottaa oppia muissa Euroopan maissa. Hankkeen workshoptapahtumassa Tampereella esitelti...
Tampereen yliopisto

EXAM-konsortio on 28 suomalaisen korkeakoulun muodostama yhteistyöelin, joka on systemaattisesti toiminut vuodesta 2014 lähtien sähköisen arvioinnin edistämiseksi korkeakouluissa. Konsortion jäsenkorkeakoulut kattavat...

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Suomessa on parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja yleisen hyvinvoinnin luomisessa. Tavoitte...

Suomen Akatemia

Euroopan komissio ja Europa Nostra ovat myöntäneet Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon NewsEye-projektille, jossa Helsingin yliopisto kehitti työkaluja laajamittaiseen erikielisten ja eri lähteistä peräisin olevien d...
Helsingin yliopisto

Aivojen ja kehollisen vuorovaikutuksen ympärille järjestettävässä konferenssissa pureudutaan siihen, miten voidaan lähestyä menetelmällisesti synkroniaa niin kehon ja aivojen kuin myös eri yksilöiden ...
Jyväskylän yliopisto

Vaasan yliopistosäätiö, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastot sekä Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimat Vaasan kauppakamariosaston rahastot jakoivat apurahoja, avustuksia ja lahjoituksia Vaasan yliopistossa pidetyssä...
Vaasan yliopisto

Tutkimusartikkelissa analysoidaan viisihenkisen verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattoritiimin onnistumisia ja haasteita sen ensimmäisellä kaksivuotiskaudella.
Itä-Suomen yliopisto

Taiteen rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on merkittävämpi kuin koskaan. Tuulikki Laekselle ja Merzi Rajalalle musiikki on työkalu kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Taideyliopisto

Media-alan tutkimussäätiö, Keski-Suomen Kulttuurirahasto sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö ovat myöntäneet kevään 2024 aikana yhteensä noin 160 000 euroa rahoitusta Jyväskylän ...
Jyväskylän yliopisto

The University of Oulu has joined the Digital Defence Ecosystem (DDE) to strengthen Finland's position in defence and security innovations.
Oulun yliopisto

Generatiivinen tekoälytyökalu ChatGPT muokkaa tällä hetkellä työelämää monin tavoin, osin odottamattomasti. LUT-yliopiston tuore tutkimus kertoo, mitä se tarkoittaa ohjelmistosuunnittelijoiden kannalt...
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Suomessa on parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja yleisen hyvinvoinnin luomisessa. Tavoitteena...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Yleisesti tiedetään, että matala sosioekonominen asema voi johtaa heikompaan terveyteen. Tuore tutkimus osoitti, että sosioekonomisen aseman heikentymisellä voi olla kielteisiä seurauksia elämänlaatuun, kun taa...
Jyväskylän yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sivistys on kautta historian ollut yhteiskuntien muutosvoima, jonka avulla on vastattu muuttuvan maailman odotuksiin ja ratkaistu tulevaisuuden haasteita. Mitä sivistys merkitsee meille tämän hetken maailmassa? Mitä on aikamme ...

Suomen Akatemia

Väitöskirjatutkija José Antonio Siqueira de Cerqueira keskittyy tutkimuksessaan suurten kielimallien LLM luotettavuuteen. Hän pyrkii varmistamaan, että tekoälyteknologiat palvelevat ihmiskuntaa eettisesti ja vastuullis...
Tampereen yliopisto

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) vahvistaa toimintaansa avoimen tutkimustiedon puolesta allekirjoittamalla kansainvälisen avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistuksen. 
avointiede.fi

Julkisten hankintojen arvo Suomessa oli vuonna 2023 noin 45 miljardia euroa. Julkisen sektorin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toimintaa rakentamalla toimivaa infrastruktuuria ja tarjoamalla palveluja kansalaisille. LUTyliopiston ja Tam...
Tampereen yliopisto