Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Mikä on pitänyt osaavan tekijän talossa niin pitkään, ja miten TSV on muuttunut vuosien aikana?
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Helsingin yliopiston toimitilajohtaja Marita Rovamo ja vararehtori Kai Nordlund puhuvat opiskelijoille yliopiston päärakennuksen vestibyylissä kello 13, minkä jälkeen he ovat median käytettävissä.
Helsingin yliopisto

Suomen talousmetsissä kasvaa puiden lisäksi monia muita kasvilajeja kuten varpuja, ruohoja, heiniä ja saroja. Aluskasvillisuus sisältää suuren osan metsien biodiversiteetistä eli lajikirjosta, j...

Luonnonvarakeskus

Opettajan on perinteisesti nähty ohjaavan oppijan oppimisprosessia ja siirtävän vähitellen vastuuta oppimisprosessin säätelystä oppijalle itselleen. Uudet, tekoälyä ja oppimisdataa hyödyntävä...
Helsingin yliopisto

Tutkimuksessa yhdistettiin ensimmäistä kertaa erilaisilla dieselpolttoaineilla ja moottorin jälkikäsittelytekniikalla syntyvien päästöjen analyysi ja niiden vaikutusten tarkastelu ihmisperäisessä hajuepite...
Itä-Suomen yliopisto

Tutkijoiden uusi löydös haastaa tähänastisen käsityksen varhaisalkion tärkeimmästä vaiheesta, gastrulaatiosta.
Helsingin yliopisto

Tervetuloa tapaamaan maanjäristyksen asiantuntijoita ja kuulemaan uutta tutkimustietoa kaupunkialueiden seismisistä riskeistä ja uusien energiamuotojen haasteista.
Helsingin yliopisto

Vaasan yliopisto sijoittui kansainvälisessä vertailussa sijaluokkaan 401-500 Times Higher Education (THE) World University Rankingissa.
Vaasan yliopisto

Syken tutkimusjohtajan virkaan on nimitetty Eeva Primmer määräajaksi 1.1.2024–31.12.2028. Primmer on työskennellyt Sykessä vuodesta 1997 lähtien ja toiminut muun muassa ryhmäpäällikkönä, tu...
Suomen ympäristökeskus

Avoin julkaiseminen on korkeakoulumaailmassa ja etenkin ammattikorkeakouluissa jo arkea. Ammattikorkeakoulujen julkaisuista suurin osa julkaistaan avoimesti, ja monet rahoittajat edellyttävät tutkimustulosten avointa julkaisemista. Toukokuu...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hoitosuositukset palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukemiseen on julkaistu. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä sosiaali ja terveydenhuollossa. Elämän...
Tampereen yliopisto

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-ohjelma tarjoaa perheille myönteisen vanhemmuuden ohjausta lasten käytösongelmien ehkäisyyn. Vuoden 2023 aikana toimintamalli on otettu k&aum...

Turun yliopisto

Pohjois-Afrikan kosteista kausista viimeisten 800 000 vuoden ajalta on saatu uutta tietoa. Muutokset johtuivat maapallon kiertoradan muutoksista.
Helsingin yliopisto

Universum selvitti jälleen vuoden 2023 halutuimmat työpaikat Suomessa. Luonnonvarakeskus (Luke) saavutti ensimmäisen sijan luonnontieteiden alan ammattilaisten sarjassa.

Työnantajamielikuvan ja- brä...

Luonnonvarakeskus

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen oppiaineen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksessa osoitettiin, että älypuhelinta ostoksien teossa hyödyntävät kuluttajat hyötyv&aum...
Jyväskylän yliopisto

Metsäluontopalveluliiketoimintaa edistetään ja korkeakoulujen avointa opintotarjontaa kehitetään Keski-Suomessa luonto- ja ilmasto-osaamisen sekä yrittäjäkoulutuksen teemoilla.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Naapuruston sosioekonominen huono-osaisuus saattaa heikentää pikkulapsiperheiden ruokavalion laatua sekä lisätä lasten ylipainon riskiä. Lisäksi vanhempien minäpystyvyys näyttäisi olevan yksi t&aum...

Turun yliopisto

Vanhemmuudessa mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhemman kykyä pohtia lapsen käyttäytymisen taustalla olevia tunteita sekä kykyä havaita lapsen kokemusta ja tunnetta yhteisessä arjessa.
Savonia-ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastotietojen mukaan metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului vuonna 2022 kaikkiaan 233 miljoonaa euroa. Summasta meni metsänhoitoon 191 miljoonaa euroa ja metsänparannust&...

Luonnonvarakeskus

Vihreä siirtymä ja kiertotalouteen siirtyminen muuttavat nopeasti yritysten toimintakenttää ja edellyttävät yrityksiltä uusia toimintamalleja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Etelä-Pohjanmaan alueen yri...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu