Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste (793)

Vieraslajit.fi tuo Suomessa tuotetun vieraslajitiedon kaikkien ulottuville. Kysyntä tiedolle on …

Artikkeli Vieraslajitiedon pääkanava Vieraslajit.fi uudistui julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Osallistuva budjetointi yleistyy ja sen tueksi on valmistunut prosessityypittelyn käsikirja. Kirja on suunnattu kuntien työntekijöille, osallistuvan budjetoinnin aktiiveille sekä paikallispäättäjille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat osallistuvaa budjetointia käytännössä. Työkirjassa käsitellään prosessin suunnittelua kuntien ja niiden asukkaiden erilaiset lähtökohdat huomioiden.

Maatilayritysten toiminnan tueksi käynnistyi vuoden alussa osaamisverkosto AgriHubi, joka kokoaa …

Artikkeli Osaamisverkosto AgriHubi käynnistyy maatilayritysten menestymisen tueksi julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Ilmatieteen laitos tiedottaa: Kestävän metsäbiotalouden turvaamiseksi eri toimijoiden tulee hallita …

Artikkeli Uusia aineistoja, menetelmiä ja palveluita ilmastonmuutokseen varautumiseksi metsäbiotaloudessa julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Kiinteistöt ovat muodostaneet merkittävän osan yliopiston hiilijalanjäljestä. Yliopiston hiilineutraaliustavoite edistyy merkittävästi suurimman vuokranantajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kiinteistöjen hiilineutraaliuden myötä.