Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Kaupunkien omat mediat käyttävät journalistisia menetelmiä uskottavuutensa lisäämiseksi, mutta noudattavat journalismin eettisiä periaatteita valikoiden. Samaan aikaan paikalliset uutismediat kokevat, että yrit...
Helsingin yliopisto

Olemme lähes kaikki olleet jo vuosia osallisina datataloudessa. Jos olet joskus käyttänyt esimerkiksi Googlen tai Facebookin palveluita, niin olet ollut mukana datakaupankäynnissä. Näissä tapauksissa olet hyväk...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut tuottavat yliopistojen rinnalla huippuluokan soveltavaa tutkimusta. Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto voisi auttaa purkamaan hoitojonoja.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Turun yliopisto oli 30.3.2023 päättyneessä kevään toisessa yhteishaussa maan toiseksi suosituin korkeakoulu hakijamäärällä laskettuna. Turun yliopistoon hakemuksen jätti yhteensä 29 466 h...

Turun yliopisto

Yliopistojen tavoitteena on selkeyttää todistusvalintaa ja varmistaa, etteivät lukion ainevalinnat tarpeettomasti rajaa mahdollisuuksia hakeutua eri aloille. Näin halutaan vähentää lukiolaisten paineita. Todistus...

Turun yliopisto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä KOTIETU-hankkeessa selvitettiin kotieläintuotannon tulevaisuuskuvien yhteiskunnallisia vaikutuksia vuosille 2040–2050. Kotieläin-Suomessa kasvava kotieläin...

Luonnonvarakeskus

Saksalaisella yhteistyökorkeakoulu Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) tutkii uusiutuvien energialähteiden varastointia. Energiantutkimuslaitos on monitieteinen yksikkö, jossa yhdistyy muun muassa sähkötekniikka...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK selvitti maa- ja metsätilojen tulevaisuuden näkymiä sekä omistajanvaihdossuunnitelmia laajassa tutkimuksessa, johon vastasi 1083 maa- ja metsätilojen omistajaa eri maakunnista. Tutkimusaineisto kerättiin MTK:n j&au...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaine teki seurantatutkimuksen työhön liittyvän stressin yleisyydestä ja stressin riskiä lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä. Työsuo...

Turun yliopisto

Suosituin hakukohde oli oikeusnotaarin koulutusohjelma. Uusi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi maisteriohjelmaksi.
Helsingin yliopisto

Lindblom on toiminut yliopiston rehtorin tehtävässä vuodesta 2020 lähtien. Rehtorin uusi viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2023.
Helsingin yliopisto

Miten laittaa muovien kiertotalous pyörimään kestävästi Suomessa? Sitä selvitämme vuoteen 2030 ulottuvassa PlastLIFE-hankkeessa, jonka aikana lisäämme kaikkien ymmärrystä siitä, miksi muovih...
Suomen ympäristökeskus

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen kyberosaamiskeskuksen (Finnish Center of Expertise for Cybersecurity, FICEC) toiminnan aloittamisesta. Osaamiskeskuksen tark...
Jyväskylän yliopisto

Elintarvikealan toimijat kokoontuivat Jyväskylän ammattikorkeakouluun ensimmäiseen yhteiseen kyberturvallisuusharjoitukseen 28.–29.3.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö on solminut Jyväskylän yliopiston kanssa UNESCO oppituolisopimuksen vuosiksi 2023–2027. Tehtävään on nimetty Jyväskylän yliopiston so...
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineessa toteutettavassa tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaisten toimittajien kokemaa työn merkityksellisyyttä ja sen yhteyttä journalismin eetoksen ja yhteiskunnallisen aseman...
Jyväskylän yliopisto

Vuosittainen BioCity Symposium järjestetään tänä vuonna 24.–25.8.2023 otsikolla Sculpting tissues – Cells matrix and forces. Tapahtuma järjestetään Mauno Koivisto -keskuksessa, BioCity-rakennukse...

Turun yliopisto

Jyväskylän yliopisto sai kaksi isoa 160 000 euron tutkimushankerahoitusta Helsingin Sanomain Säätiöltä. Naistenlehtiä ja sotajournalismia käsittelevät hankkeet toteutetaan vuosien 2023–25 aikana.
Jyväskylän yliopisto

Tutkijoiden kehittämä, syväoppimiseen perustuva työkalu auttaa tunnistamaan epilepsiaa aiheuttavan aivojen kehityshäiriön digitaalisista mikroskooppikuvista.
Itä-Suomen yliopisto

Uusia ohutkalvomateriaaleja kehitetään vauhdilla esimerkiksi energian varastointiin tai tiedonhallintaan käytettäviin sovelluksiin.
Aalto-yliopisto