Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste

Uusi tutkimus osoitti matalan itsehillinnän yhteyden heräteostoksiin sosiaalisen median ja kohdennetun mainonnan vaikutusten kautta. Huono itsehillintä selitti positiivista asennetta kohdennettua mainontaa ja sosiaalisen median vaikutt...
Jyväskylän yliopisto

Aalto-yliopisto järjestää CESAER Task Force Openness of Science and Technologyn tapaamisen 16.–17.4.2024.
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto järjestää Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.
Aalto-yliopisto

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Muistisairaudet koskettavat miljoonia perheitä ympäri maailman. Muistisairaan ihmisen hoidossa kohdataan usein ainutlaatuisia esteitä ja haasteita, kun muistin lisäksi hänen kielellinen kykynsä heikkenee. Kun ihmisen &au...
Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan keski-ikäisten naisten syömiskäyttäytymisellä on yhteys univaikeuksiin. Erityisesti napostelu sekä emotionaalinen sy&o...
Jyväskylän yliopisto

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan perheiden, työelämän tai palvelujen suhtautumisessa vapaaehtoisesti lapsettomiin on edelleen kehitettävää. Sosiaali- ja terveysalalla palvelujen kehittämistä tarvitaan muun m...

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yksi keskeisimmistä viiteryhmistä, joihin oppilaat samaistuvat, on sukupuoli, ja esimerkiksi matematiikkaa pidetään edelleen usein "miesten oppiaineena".
Itä-Suomen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Oulun yliopiston tutkijat löysivät lupaavan merkkiaineen miesten sydänperäiselle äkkikuolemalle.
Oulun yliopisto

Dekaani Olli Pyrhösen tekninen harrastuneisuus on kantanut aikuisuuteen saakka. Työpäivien jälkeen innostusta riittää kesämökin älykkään kuormanohjauksen ja aurinkovoimalan suunnitteluun. Ajankoh...
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Suomen Akatemian talvihakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden ja kliinisen tutkijan rahoitusmuodon päätökset tehdään kesäkuun aikana ja liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemusten päät...

Suomen Akatemia

Tutkijat hyödynsivät avoimen tieteen digitaalisia kokoelmia testatakseen evolutiivisen ekologian tutkimuksen hypoteesia, jota on tutkittu vuosikymmeniä. Klassinen hypoteesi esittää, että suojaväritykseen luottavat s...
Helsingin yliopisto

Sähköisen kaupankäynnin ketjusta on tullut keskeinen osa yritysten toimintaa. Yritykset ovat tietoisia siitä, että digitalisointiin ja automatisointiin investoiminen on kilpailukyvyn kannalta tärkeää.
Jyväskylän yliopisto

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa. Pedagogisessa vuorovaikutuksessa opettajan katseella on tärkeä rooli, mutta varhaiskasvatuksen tutkimuksessa täm&...
Jyväskylän yliopisto

Syksyllä käynnistyneen Mies, lapsi ja vanhemmuus -hankkeen tavoitteena on edistää tasavertaista vanhemmuutta sekä tukea isien hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa pyritään nostamaan esiin isäerityisiä ...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Suomen Akatemia, Koneen säätiö ja Niilo Helanderin säätiö edistävät esimerkiksi kulttuurienvälistä ymmärrystä, musiikkikulttuurin tasa-arvoa sekä ekologisen kestävyyskriisin ja geo...
Taideyliopisto

Palsamiköynnöksen marjojen sisältämän polyfenoliyhdisteen havaittiin estävän merkittävästi paksusuolen syövän kasvua.
Itä-Suomen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos