Vetenskaps- och forskningsnyheter

Senaste (652)

Aalto-yliopiston hankkeessa tuotettu tieto auttaa yrityksiä, kun ne tekevät strategia- ja investointipäätöksiä.

Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja …

Artikkeli Suunnittelulähtöisten kiertotalousratkaisujen haastekilpailun tiimit on valittu julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Jyväskylän yliopisto tukee yrittäjyyttä ja tutkimustulosten kaupallistamista. Keskeinen osa yritystoiminnan kehittämistä on yhteistyö Venture Capital -sijoittajien kanssa.
Tulevaisuuden menestysyrityksen tulee onnistua palauttamaan merkityksen tuntu.

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimus osoitti, että ulospäinsuuntautuneilla lapsilla kortisolitasot ovat muita lapsia korkeammat. Yhteys ei kuitenkaan riippunut hoitoympäristöstä, vaan ilmeni samalla tavalla kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Ulospäinsuuntautuneet lapset saattavatkin reagoida voimakkaammin ympäristön ärsykkeisiin, tai korkeammat kortisolitasot voivat olla heidän stressinsäätelyjärjestelmälleen tyypillinen ominaisuus varhaislapsuudessa.