Strålsäkerhetscentralen

Strålsäkerhetscentralen

Namn (FI, EN)

Säteilyturvakeskus; Radiation and Nuclear Safety Authority

Organisationsform

Valtio ja sen laitokset

Organisationstyp

Tutkimuslaitos

Postadress

PL 14 00811 HELSINKI

FO-nummer

0245869-9