Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde

Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde

Namn (FI, EN)

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue; Turku University Hospital Catchment Area

Övriga namn

Åbo universitetscentralsjukhus;Suomi. Turun yliopistollinen keskussairaala;Turku University Central Hospital;ÅUCS;Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Turun yliopistollinen keskussairaala;Egentliga Finlands sjukvårdsdristrikt. Åbo universitetscentralsjukhus;TYKS

Föregående organisation

Turun lääninsairaala

Organisationsform

Kuntayhtymä

Organisationstyp

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue

Postadress

PL 52 20521 TURKU

FO-nummer

0828255-9