Åbo universitet

< Tillbaka till sökresultaten

Åbo universitet

Namn (FI, EN)

Turun yliopisto; University of Turku

Övriga namn

Turun suomalainen yliopisto;Universität Turku;Åbo Universitet;University of Turku;Universitas Turkuensis;Università di Turku;Universidad de Turku;TY (Turun yliopisto);Universitas Aboensis

Mer information

Turun suomalaisen yliopiston perustamiskokous pidetty 28.2.1920;Turun yliopisto ei nimestään huolimatta ole Turun akatemian seuraaja, vaan Turun akatemia siirtyi Turusta Helsinkiin ja on nykyisin nimeltään Helsingin yliopisto. Yliopistollinen opetus tuli takaisin Turkuun vuonna 1917, kun kaupunkiin perustettiin ruotsinkielinen Åbo Akademi. Nykyinen Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 Turun Suomalaisen Yliopistoseuran toimesta suomenkieliseksi monialayliopistoksi ruotsinkielisen Åbo Akademin ja kaksikielisen Helsingin yliopiston rinnalle.

Organisationsform

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Organisationstyp

Yliopisto

Postadress

Yliopistonmäki 20014 TURUN YLIOPISTO

FO-nummer

0245896-3

Statistikcentralens läroanstaltskod

10089

Mängden undervisnings- och forskningspersonal (årsverken) (2019)

1852

Antal examina (2019)

Lägre högskoleexamen

1512

Högre högskoleexamen

1800

Licentiatexamen

15

Doktorsexamen

183

Underenheter (2020)

  • Alakoulu
  • Anestesiologia
  • ARD yhteiset
  • Arkeologia ja Suomen historia
  • Avaruustutkimuslaboratorio
  • Avoin yliopisto
  • BioCity Turku
  • Biodiversiteetti ja ympäristönäytepankki
  • Biodiversiteettiyksikön yhteiset
  • Bioimaging
Visa mer