Arbetshälsoinstitutet

< Tillbaka till sökresultaten

Arbetshälsoinstitutet

Namn (FI, EN)

Työterveyslaitos; Finnish Institute of Occupational Health

Övriga namn

Gos. upr. po voprosam gigieny truda;Gosudarstvennoe upravlenie po voprosam gigieny truda;Suomi. Työterveyslaitos;Finskij institut professional'nogo zdrаvoohrаneniâ;Finnish Institute of Occupational Health;FIOH;Institute of Occupational Health (Finland);Finland. Arbetshälsoinstitutet;TTL;Sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos;Institutet för arbetshygien;Финский институт профессионального здравоохранения;Instituto de Saúde Ocupacional;Arbetshälsoinstitutet (Finland);Institut für Arbeitsmedizin (Finnland);Finskij institut mediciny truda;Finland. Institutet för arbetshygien

Grundad

1950

Organisationsform

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Organisationstyp

Tutkimuslaitos

Postadress

PL 40 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

FO-nummer

0220266-9