Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcada

Namn (FI, EN)

Yrkeshögskolan Arcada; Arcada University of Applied Sciences

Organisationsform

Osakeyhtiö

Organisationstyp

Ammattikorkeakoulu

Postadress

Jan-Magnus Janssons plats 1 00560 HELSINKI

FO-nummer

2553871-2

Statistikcentralens läroanstaltskod

02535

Mängden undervisnings- och forskningspersonal (årsverken) (2019)

96

Antal examina (2019)

Lägre yrkeshögskoleexamen

414

Högre yrkeshögskoleexamen

69

Underenheter (2021)

  • Alla utbildningar på hälsa och välfärd föruto
  • Alla utbildningar på institutionen för vård
  • Idrottsutbildningen
  • Institutionen för ekonomi och affärsanalys
  • Institutionen för energi- och materialteknologi
  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för kultur och media
  • Institutionen för vård
  • IT-utbildningen
  • Medie- och kulturutbildningen
Visa mer