Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet

Namn (FI, EN)

Jyväskylän yliopisto; University of Jyväskylä

Övriga namn

University of Jyväskylä;Jyväskylä universitet;Universität Jyväskylä;Université de Jyväskylä

Mer information

Jyväskylän seminaari 1863-1937; Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 1934-1966; Jyväskylän yliopisto 1966-

Föregående organisation

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, Jyväskylän seminaari

Organisationsform

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Organisationstyp

Yliopisto

Postadress

PL 35 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

FO-nummer

0245894-7

Statistikcentralens läroanstaltskod

01906

Mängden undervisnings- och forskningspersonal (årsverken) (2019)

1564

Antal examina (2019)

Lägre högskoleexamen

1236

Högre högskoleexamen

1575

Licentiatexamen

15

Doktorsexamen

126

Underenheter (2020)

  • Avance Johtamiskoulutus
  • Avoimen tiedon keskus
  • Avoin yliopisto
  • Bio- ja ympäristötieteiden laitos
  • Fysiikan laitos
  • Historian ja etnologian laitos
  • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • Informaatioteknologian tiedekunta
  • Johto ja yliopiston yhteiset
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Visa mer