Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Namn (FI, EN)

Ruokavirasto; Finnish Food Authority

Övriga namn

Finland. Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Finnish Food Authority;Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Finland. Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority;Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority;Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Livsmedelsverket

Mer information

Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Anslutande organisation

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Organisationsform

Valtio ja sen laitokset

Organisationstyp

Tutkimuslaitos

Postadress

PL 100 00027 RUOKAVIRASTO

FO-nummer

2911686-7