Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Forskning.fi och Forskarens profilverktyg. Webbtjänstens tillgänglighetsutlåtande grundar sig på den nationella lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 5 juni 2020.

Statusen för webbtjänstens tillgänglighet

Baserat på självbedömning, uppfyller webbtjänsten de kritiska tillgänglighetskraven på nivån WCAG 2.1 AA.

Webbtjänstens otillgängliga innehåll

Otillgängligt innehåll:

Det statistiska innehållet i portalen "Siffror om vetenskap och forskning" kan vara problematiskt för skärmläsare, eftersom språkattributet för de statistiska uppgifterna i vissa fall är engelska, även om användaren annars har finska som språkinställning. Att språkattributet är engelska skapar en motsägelsefull situation där skärmläsaren läser det finskspråkiga innehållet på engelska. Språkattributfelet gäller åtminstone webbläsarna Safari och Mozilla Firefox. Med webbläsarna Chrome och Edge har språkattributet dock i huvudsak fungerat.

WCAG-krav, som då inte uppfylls

3.1.2 Språket i delarna (AA)

Orsak till underlåtenhet att iaktta bestämmelserna

Tredje parts innehåll

Bakgrund: Statistiken förs in i portalen som iframe-innehåll från en annan webbtjänst, som i sin tur utnyttjar sådan teknik som inte på ett heltäckande sätt kan konfigurera språkattributet för det innehåll som tillhandahålls som iframe.

Otillgängligt innehåll

Anvisningarna för det statistiska innehållet i portalen "Siffror om vetenskap och forskning", som visas när muspekaren förs över det, överensstämmer inte helt med tillgänglighetskraven. Det går inte att föra muspekaren över den dynamiska anvisningen, utan texten försvinner när pekaren rör sig utanför målelementet.

WCAG-krav, som då inte uppfylls

1.4.13 Innehåll när muspekaren förs över ett visst objekt eller vid tangentbordsfokus (AA)

Orsak till underlåtelse att iaktta bestämmelserna:

Tredje parts innehåll

 

Nästa steg i tillgänglighetsarbetet för webbtjänsten

Nästa steg i tillgänglighetsarbete är förbättringen av ARIA-stödet för HTML-komponenter, till exempel i samband med avgränsningen av sökresultaten.

Tillgänglighetsrespons

Ge respons till oss om tillgängligheten med detta webbformulär.
Alternativt kan du skicka e-post till oss på adressen: tiedejatutkimus@csc.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i webbtjänsten, ge först respons till oss, dvs. webbtjänstens administratör. Vi svarar på din kontakt inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte får svar inom 14 dagar, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Uppdateringsinformation

Denna webbtjänst har publicerats den 9 juni 2020
Forskarens profilverktyg har publicerats 25 november 2022
Detta tillgänglighetsutlåtande har senast uppdaterats den 24 november 2022