Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Forskning.fi och Forskarens profilverktyg. Webbtjänstens tillgänglighetsutlåtande grundar sig på den nationella lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 24 maj 2023.

Statusen för webbtjänstens tillgänglighet

Baserat på självbedömning, uppfyller webbtjänsten de kritiska tillgänglighetskraven på nivån WCAG 2.1 AA.

Webbtjänstens otillgängliga innehåll

Otillgängligt innehåll:

Det statistiska innehållet i portalen "Siffror om vetenskap och forskning" är otillgängligt för användare av skärmläsare.

Statistik produceras av ett rapportverktyg från tredje part som inte tillhandahåller statistiskt innehåll i textformat.

WCAG-krav, som då inte uppfylls:

1.1.1 Innehåll som inte är text

Otillgängligt innehåll:

Plats: Forskning.fi forskningsportal: Siffror om vetenskap och forskning. Problem: Tangentbordsfälla i statistik som genereras av ett rapportverktyg från tredje part. 

WCAG-krav, som då inte uppfylls:

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Otillgängligt innehåll:

Anvisningarna för det statistiska innehållet i portalen "Siffror om vetenskap och forskning", som visas när muspekaren förs över det, överensstämmer inte helt med tillgänglighetskraven. Det går inte att föra muspekaren över den dynamiska anvisningen, utan texten försvinner när pekaren rör sig utanför målelementet.

WCAG-krav, som då inte uppfylls

1.4.13 Innehåll vid Hover eller Fokus

Otillgängligt innehåll

Förbättringar i skärmläsare och tangentbordsanvändning, bl.a. i sökfunktioner och några andra komonenttyper.

WCAG-krav, som då inte uppfylls:

1.3.1 Information och relationer
2.4.3. Fokusordning
4.1.3 Meddelanden om status
2.1.1 Tangentbord

Tillgänglighet och förbättring beaktas som en naturlig del av applikationsdesign och utvecklingsarbete.

 

Nästa steg i tillgänglighetsarbetet för webbtjänsten

Nästa steg i tillgänglighetsarbete är förbättringen av ARIA-stödet för HTML-komponenter, till exempel i samband med avgränsningen av sökresultaten.

Tillgänglighetsrespons

Ge respons till oss om tillgängligheten med detta webbformulär.
Alternativt kan du skicka e-post till oss på adressen: tiedejatutkimus@csc.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i webbtjänsten, ge först respons till oss, dvs. webbtjänstens administratör. Vi svarar på din kontakt inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte får svar inom 14 dagar, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Uppdateringsinformation

Denna webbtjänst har publicerats den 9 juni 2020
Forskarens profilverktyg har publicerats 25 november 2022
Detta tillgänglighetsutlåtande har senast uppdaterats den 24 maj 2023