Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde

Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde

Namn (FI, EN)

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue; Helsinki University Hospital Catchment Area

Övriga namn

Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus

Mer information

Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala on pääkaupunkiseudun sairaanhoidosta vastaava keskussairaala. HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen. HYKS:n toiminta alkoi 1.3.1958. Vuoden 2000 alusta Helsingin yliopistollinen keskussairaala tuli osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä, jolloin se lakkasi olemasta itsenäinen organisaatio.

Föregående organisation

Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Organisationsform

Kuntayhtymä

Organisationstyp

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue

Postadress

PL 100/HALLINTO-OSASTO 00029 HUS

FO-nummer

1567535-0