Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd

Namn (FI, EN)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Finnish Institute for Health and Welfare

Övriga namn

Finland. Institutet för hälsa och välfärd;Nacional'nyj institut zdravoohraneniâ i social'nogo blagosostoâniâ;Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;THL;Finland. National Institute for Health and Welfare;Natsionalnyi institut zdravoohranenija i socialnogo blagosostojanija;Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния;Suomi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;National Institute for Health and Welfare (Finland);Institutet för hälsa och välfärd (Finland)

Mer information

Senaatin päätöksellä Lääkintöhallitus perusti 7.5.1911 väliaikaisen serologisen laboratorion, jossa valmistettiin rokotteita sekä harjoitettiin serologista tutkimus- ja opetustyötä. Toiminta vakinaistettiin vuonna 1915, jolloin laboratorion nimeksi tuli Valtion seerumlaboratorio. Oltuaan 1944–1947 yhdistettynä Helsingin yliopiston laitoksiin, laboratorio sai 1947 nimekseen Valtion serumlaitos. Laitos toimi lääkintöhallituksen alaisuudessa, mutta sen opetustoiminta jäi yliopistolle. Nimi vaihdettiin 1.3.1970 alkaen Kansanterveyslaboratorioksi, jonka tehtäväksi tuli toimia terveydenhoitolaitoksia palvelevana tutkimuslaitoksena ja asiantuntijavirastona. Siitä tehtiin edelleen 1982 Kansanterveyslaitos, jonka tehtäviin lisättiin yleinen väestön terveyden edistäminen ja terveysvalvonta. Vuoden 2009 alussa Stakes yhdistyi Kansanterveyslaitoksen kanssa. Uuden organisaation nimeksi tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Föregående organisation

Kansanterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Organisationsform

Valtio ja sen laitokset

Organisationstyp

Tutkimuslaitos

Postadress

PL 30 00271 HELSINKI

FO-nummer

2229500-6