<< Tillbaka

EnkätEnkät

Bilden visar svaren på uppföljningen av öppen vetenskap och forskning 2022 enligt frågorna. Frågor kan filtreras efter verksamhetssätt, delområde, typ av organisation, organisation och årsverken.

Denna enkät är en del av uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. Syftet med enkäten är att undersöka de indikatorer för öppen vetenskap och forskning som inte kan fås automatiskt från Datalagret för forskningsinformation. Enkätens syftar särskilt till att följa utvecklingen av transparensen i tjänster, vägledande dokument, utvärdering och öppen forskningskultur. Indikatorer i enkäten baserar sig på Deklarationen för öppen vetenskap och forskning samt policyer och rekommendationer för öppen vetenskap och forskning. Enkätens har en central roll i uppföljningen år 2022. Målet är att minska enkätens roll i takt med att materialet i Datalagret för forskningsinformation berikas fram till år 2024.

Källa:Avoin tiede ja tutkimus
Dela denna sida: