<< Tillbaka

PublikationerKvantitativa indikatorer

Kvantitativ indikatorer som görs genom portalen forskning.fi är andelen omedelbart öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer, andelen parallellpublikationer och

andelen öppet tillgängliga artiklar i yrkesinriktade och populära publikationer. Utöver dessa tillhandahåller biblioteket för Öppna lärresurser antalet publicerade öppna lärresurser.

Källa:tutkimustietovaranto/VIRTA
Dela denna sida: