<< Tillbaka

Publikationer 

Bild 1 visar hur öppna publikationer utvecklats 2011–2023. Data kan filtreras t.ex. efter typ av öppenhet, sektor, organisation, huvudsakligt vetenskapsområde, vetenskapsområde och typ av publikation. Data kan undersökas enligt antal och andel publikationer. Figur 2 visar uppgifterna i stapeldiagram per statistiskt år. Figur 3 visar informationen per statistiskt år i tabellform med samma filtreringsalternativ som figur 1.

 

Kvantitativa indikatorer som fås genom portalen forskning.fi är andelen omedelbart öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer, andelen parallellpublikationer och andelen öppet tillgängliga artiklar i yrkesinriktade och populära publikationer. Utöver dessa tillhandahåller biblioteket för Öppna lärresurser antalet publicerade öppna lärresurser.

Källa:tutkimustietovaranto/VIRTA
Dela denna sida: