undefined

YAMK-opettajuus sillanrakentajana kolmikantamallissa

Publiceringsår

2015

Upphovspersoner

Nurmi, Regina; Sorsa, Kaisa; Henner, Anja; Nurminen, Raija; Hakala, Paula; Isosaari, Ulla; Toppinen, Arto; Kouri, Pirkko; Ahonen, Pia; Lassila, Hilkka; Salonen, Kari; Halimaa, Sirkka-Liisa; Koivisto, Kaisa; Kiviniemi, Liisa; Sandelin, Pirkko; Kuusipalo, Jaana; Gallen, Tiina; Koivunen, Kirsi; Silius-Ahonen, Ellinor; Rosengren, Ç?sa
Visa mer

Organisationer och upphovspersoner

Oulun ammattikorkeakoulu

Koivisto Kaisa

Koivunen Kirsi

Kiviniemi Liisa

Sandelin Pirkko

Henner Anja

Gallén Tiina

Turun ammattikorkeakoulu

Sorsa Kaisa

Salonen Kari

Ahonen Pia

Nurminen Raija

Yrkeshögskolan Arcada

Silius-Ahonen Ellinor

Rosengren Åsa

Savonia-ammattikorkeakoulu

Toppinen Arto

Lassila Hilkka

Kouri Pirkko

Halimaa Sirkka-Liisa

Vaasan ammattikorkeakoulu

Hakala Paula

Nurmi Regina

Isosaari Ulla

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Nummer

4

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Okänd

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Företagsekonomi; Pedagogik; Övriga samhällsvetenskaper

Nyckelord

[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Okänd

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja