Resultaten visas 1 - 10 / 793
resultat / per sida
Publikationens namn
Upphovspersoner
Publikationskanal
År
Publicationer information ikon
Sorvali, Irma
SKS
2007
Publicationer information ikon
Tandefelt, Henrika; Thelander, Kerstin
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
2019
Publicationer information ikon
Huhtasalo, Jenni; Leino, Mirka; Merilampi, Sari; Virkki, Johanna; Mäkelä, Juha; Kauppila, Terhi
AMK-lehti / UAS Journal
2023
Publicationer information ikon
Anckar, Reija; Holmberg, Eva; Konttinen, Annika; Ritalahti, Jarmo
AMK-lehti/UAS Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
2023
Publicationer information ikon
Kangastie, Helena
AMK-lehti / UAS-Journal
2023
Publicationer information ikon
Manninen, Sanna-Mari; Pasanen, Emilia; Saarinen, Laura; Sinisaari-Eskelinen, Maarit
AMK-lehti//UAS Journal
2023
Publicationer information ikon
Harmoinen, Merja; Pesola, Arto; Pulliainen, Marjo
AMK-lehti
2023
Publicationer information ikon
Toots, Väinö; Kosonen, Miia
AMK-lehti
2023
Publicationer information ikon
Halonen, Justiina
AMK-lehti
2023
Publicationer information ikon
Brabant, Olivier; Karvonen, Riikka; Loimusalo-Lipiäinen, Nina
AMK-lehti / UAS Journal
2023