undefined

Fysioterapian mahdollisuudet erikoissairaanhoidon päivystyksessä

Publiceringsår

2022

Upphovspersoner

Nyman, Heidi; Jeglinsky-Kankainen, Ira; Paakkonen, Heikki

Organisationer och upphovspersoner

Yrkeshögskolan Arcada

Paakkonen Heikki

Jeglinsky-Kankainen Ira Orcid -palvelun logo

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Fysioterapia

Förläggare

Finlands fysioterapeuter

Volym

69

Nummer

6

Sidor

40-45

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Parallellsparad

Ja

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Hälsovetenskap

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja