undefined

Kylmän sodan Suomi ja historiallisen tarinankerronnan vaikeus

Publiceringsår

2022

Upphovspersoner

Koivunen Pia, Lalu Liisa, Matala Saara, Soimetsä Ville

Organisationer och upphovspersoner

Åbo universitet

Lalu Liisa

Koivunen Pia

Soimetsä Ville

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Populärvetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Inte kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

E1 Populärartikel, tidningsartikel

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Politiikasta.fi

Förläggare

Valtiotieteellinen yhdistys

Nummer

20.1.2022

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Övriga samhällsvetenskaper; Historia och arkeologi

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Ja

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja