Kirja-arvio: Atlas Ruhrin metropolialueen kielimaisemasta. Evelyn Ziegler, Heinz Eickmans, Ulrich Schmitz, Hacı-Halil Uslucan, David H. Gehne, Sebastian Kurtenbach, Tirza Mühlan-Meyer & Irmi Wachendorff. Metropolenzeichen. Atlas zur visuellen Mehrsprachigkeit der Metropole Ruhr. 2018. ISBN 978-3-95-605038-1.

Kirja-arvio: Atlas Ruhrin metropolialueen kielimaisemasta. Evelyn Ziegler, Heinz Eickmans, Ulrich Schmitz, Hacı-Halil Uslucan, David H. Gehne, Sebastian Kurtenbach, Tirza Mühlan-Meyer & Irmi Wachendorff. Metropolenzeichen. Atlas zur visuellen Mehrsprachigkeit der Metropole Ruhr. 2018. ISBN 978-3-95-605038-1.

Publiceringsår

2020

Upphovspersoner

Leena Kolehmainen

Organisationer och upphovspersoner

Åbo universitet

Kolehmainen Leena

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Målgrupp

Vetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Inte kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Förläggare

Virittäjä

Volym

124

Nummer

1

Sidor

143-147

Publikationsforum

69102

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Licens för förläggarens version

Annan licens

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Språkvetenskaper

Publiceringsland

Finland

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja