undefined

Fysioterapian erikoisasiantuntijuus

Publiceringsår

2019

Upphovspersoner

Troberg, Anna; Koroma, Johanna; Jeglinsky-Kankainen, Ira; Karvonen, Eira; Paltamaa, Jaana; Häkkinen, Hanna

Organisationer och upphovspersoner

Yrkeshögskolan Arcada

Jeglinsky-Kankainen Ira

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Fysioterapia

Förläggare

Suomen fysioterapeutit

Volym

66

Nummer

3

Sidor

36-39

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Hälsovetenskap

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja