undefined

Liikunta : Käypä hoito-suositus

Publiceringsår

2016

Upphovspersoner

Rainer Rauramaa; Katriina Kukkonen-Harjula; Jari Arokoski; Hannele Hohtari; Eeva Ketola; Jyrki Kettunen; Pirjo Komulainen; Urho Kujala; Jari Laukkanen; Liisa Pylkkänen; Salla Savela; Kai Savonen; Heikki Tikkanen

Organisationer och upphovspersoner

Yrkeshögskolan Arcada

Kettunen Jyrki Orcid -palvelun logo

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Duodecim

Förläggare

Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Volym

132

Nummer

5

Sidor

478-479

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ingen information

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Hälsovetenskap

Nyckelord

[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja