undefined

Kirjaamisella fysioterapian tulokset esiin

Publiceringsår

2012

Upphovspersoner

Partia, Riitta; Kettunen, Jyrki

Organisationer och upphovspersoner

Yrkeshögskolan Arcada

Kettunen Jyrki

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Fysioterapia

Förläggare

Suomen lääkintävoimistelijaliitto

Volym

59

Nummer

6

Sidor

26-29

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ingen information

Parallellsparad

Okänd

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Hälsovetenskap

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Okänd

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja