Politiken i skrivande, språk och kön

Beviljade finansiering

Kontaktperson

Sofia Kotilainen Orcid -palvelun logo

Finansiär

Svenska kulturfonden

Utlysning

November / Vetenskaplig forskning år 2022