<< Tillbaka

Antal publikationer och vetenskapligt genomslag i Finland efter samarbete

Instruktion för tangentbordanvändare

Bilden visar utvecklingen av Finlands antal publikationer jämte vetenskapligt genomslag till följd av samarbete. Du kan separat studera alla publikationer i Finland, internationella sampublikationer (författare från minst två länder), nationella sampublikationer (författare från minst två finländska organisationer) samt publikationer från en finländsk organisation och dessutom publikationernas vetenskapliga genomslag (topp 10-index).

Finlands internationella sampublikationer har fått ett klart större vetenskapligt genomslag än världsgenomsnittet redan från och med 1990-talet. Antalet internationella sampublikationer har ökat i Finland.

Källa:Material från Clarivate Analytics Web of Science, bibliometrisk beräkning CSC Oy, 2020
Dela denna sida: