<< Tillbaka

Antal publikationer och vetenskapligt genomslag i Finland jämte jämförelseländer efter samarbete

Bilden visar utvecklingen av Finlands och jämförelseländernas publikationers vetenskapliga genomslag till följd av samarbete. Du kan separat studera internationella sampublikationer (minst en författares organisation i ett annat land än det som granskas, streckad linje) samt nationella publikationer (alla författare verksamma i det land som granskas, oavbruten linje).

Internationella sampublikationer får klart större vetenskapligt genomslag än nationella publikationer.

Källa:Material från Clarivate Analytics Web of Science, bibliometrisk beräkning CSC Oy, 2020
Dela denna sida: