<< Tillbaka

Antal publikationer och vetenskapligt genomslag i Finland jämte jämförelseländer

Tabellen visar utveckling av antalet publikationer i Finland jämte jämförelseländer. Bilden åskådliggör uppgifterna i tabellen. Du kan även granska utvecklingen av Finlands och jämförelseländernas vetenskapliga genomslag med hjälp av topp 10-indexet. I tabellen är de länder markerade med ljusblått vars topp 10-index är större än 1,1 men mindre än 1,2. Med mörkblått är de länder markerade vars topp 10-index är större än 1,2. Bilden åskådliggör uppgifterna i tabellen. Du kan separat studera utvecklingen i grupper av länder och i olika länder.

Källa:Material från Clarivate Analytics Web of Science, bibliometrisk beräkning CSC Oy, 2020
Dela denna sida: