<< Tillbaka

Publikationsprofil i Finland jämte jämförelseländer

Tabellen visar publikationsprofiler i Finland jämte jämförelseländer för olika vetenskapsgrenar. Finlands samt jämförelseländernas vetenskapliga publikationer har delats upp i olika vetenskapsgrenar och relaterats till hela världens publikationer enligt olika grupper av vetenskapsgrenar. Grupper av vetenskapsgrenar har markerats med färg för att ange dess andel av landets totala publikationsantal, när det är minst 0,5 procentenheter än genomsnittet i världen.

Källa:Material från Clarivate Analytics Web of Science, bibliometrisk beräkning CSC Oy, 2020
Dela denna sida: