<< Tillbaka

Antal publikationer i Finland och i grupper av jämförelseländer samt jämförelseländer

Utvecklingen av antalet vetenskapliga publikationer i Finland jämförs med grupper av jämförelseländer samt jämförelseländer. Antalen publikationer är proportionella till antalen publikationer under den inledande fyraårsperioden som valts. Du kan separat studera utvecklingen i grupper av länder och i olika länder.

Antalet publikationer har ökat överallt i världen. Antalet publikationer i världen har ökat allra mest i Kina. Antalet publikationer i Finland har ökat i samma takt som i de nordiska länderna.

Källa:Material från Clarivate Analytics Web of Science, bibliometrisk beräkning CSC Oy, 2020
Dela denna sida: