<< Tillbaka

Doktorers forskningsårsverken: antal och andel av alla forskningsårsverken per sektor

Uppföljningsmätare för FUI-färdplan

Bilden visar utvecklingen av antalet och andelen forskningsårsverken som utförts av doktorer i företag och högskolor samt i den offentliga sektorns organisationer och privata icke vinstdrivande sammanslutningar.

Du kan separat granska antal forskningsårsverken som utförts av doktorer inom respektive sektor, antalets utveckling i förhållande till antalet doktorer under det valda året och doktorernas andel av alla forskningsårsverken inom respektive sektor.

Källa:Statistikcentralen, forskning och utveckling
Dela denna sida: