<< Tillbaka

Den årliga utvecklingen av arbetsår inom forskning vid högskolor och forskningsinstitut

Bilden visar den årliga utvecklingen av arbetsår inom forskningen vid högskolorna och statliga forskningsinstitut. Forskningens arbetsår är proportionella till antalet arbetsår för det inledningsår som valts.

Obs! Forskningsinstituten var föremål för en strukturomvandling på 2010-talet.

Källa:Statistikcentralen, forskning och utveckling
Dela denna sida: