undefined

Kasvukauden 2022 kuulumisia Itä-Suomesta ja Kainuusta

Publiceringsår

2023

Upphovspersoner

Hyttinen, Henna; Kuvaja, Outi

Organisationer och upphovspersoner

Savonia-ammattikorkeakoulu

Hyttinen Henna

Kuvaja Outi

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Populärvetenskaplig

UKM:s publikationstyp

E1 Populärartikel, tidningsartikel

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita Savoniasta

Förläggare

Savonia-ammattikorkeakoulu

Nummer

27.01.2023

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Jordbruksvetenskap

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja