undefined

Ohjaus- ja valmennusosaamista kehittämässä : Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2021

Publiceringsår

2022

Upphovspersoner

Helminen, Jari; Kajander-Unkuri, Satu; Vesterinen, Olli

Organisationer och upphovspersoner

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Helminen Jari Orcid -palvelun logo

Vesterinen Olli Orcid -palvelun logo

Kajander-Unkuri Satu Orcid -palvelun logo

Publikationstyp

Publikationsform

Redaktionsarbete

Moderpublikationens typ

Samlingsverk

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D6 Redigerat yrkesinriktat verk

Publikationskanalens uppgifter

Förläggare

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Nummer

1

Sidor

218

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Pedagogik

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja