undefined

Monikielinen sanasto kotoutujien ja tulkkien tueksi syntyi yhteistyöllä

Publiceringsår

2022

Upphovspersoner

Kilpinen, Minna; Vik, Gun-Viol

Organisationer och upphovspersoner

Publikationstyp

Målgrupp

Populärvetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Inte kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

E1 Populärartikel, tidningsartikel

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Dialogi

Förläggare

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Nummer

15.2.2022

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Språkvetenskaper

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja