undefined

Savonia-ammattikorkeakoulu: Palvelumuotoilun koulutusta sote-palveluiden ja digitalisaation kehittämiseen

Publiceringsår

2022

Upphovspersoner

Ruotsalainen, Anna-Leena; Sirviö, Timo

Organisationer och upphovspersoner

Savonia-ammattikorkeakoulu

Ruotsalainen Anna-Leena

Sirviö Timo

Publikationstyp

Målgrupp

Populärvetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Inte kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

E1 Populärartikel, tidningsartikel

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita Savoniasta

Förläggare

Savonia-ammattikorkeakoulu

Nummer

03.03.2022

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Pedagogik

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja