undefined

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen toimintakyvyn tukeminen vaatii monipuolista osaamista

Publiceringsår

2021

Upphovspersoner

Joensuu, Jaana; Vihelä, Mari; Myllykangas, Kirsi

Organisationer och upphovspersoner

Oulun ammattikorkeakoulu

Myllykangas Kirsi

Vihelä Mari

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Facklig

UKM:s publikationstyp

D1 Artikel i en facktidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Oamk Journal

Förläggare

Oulun ammattikorkeakoulu

Nummer

89

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Helt öppen publikationskanal

Parallellsparad

Ja

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

finska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja