undefined

Katja Tukiainen

Publiceringsår

2019

Upphovspersoner

Tukiainen, Katja

Organisationer och upphovspersoner

Aalto-universitetet

Tukiainen Katja

Publikationstyp

Publikationsform

Konstpublikation

UKM:s publikationstyp

F1 Självständigt arbete

Publikationskanalens uppgifter

Konferens

Katja Tukiainen

Förläggare

Gallery Futurism & Company

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ingen information

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Bildkonst och formgivning

Konstområden

Modern konst

Förlagets internationalitet

Internationell

Språk

engelska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja