Ympäristölaboratorio

Beskrivning av infrastrukturen

Ympäristölaboratoriossa tehtävä tutkimus jakaantuu pääasiassa ympäristötekniikkaan liittyviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Ympäristölaboratoriossa tehtävä soveltava tutkimus keskittyy maaseutu- ja teollisuusyritysten sekä yhdyskuntien sivuainevirtoihin, ympäristöterveyteen liittyviin vaikutuksiin ja riskeihin, niiden monitorointiin ja mallintamiseen. Laboratoriossa tutkitaan muun muassa talous-, ympäristö- ja jätevesien laatua, biopolttoaineiden ominaisuuksia ja energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Ympäristölaboratorio on Suomen ympäristökeskuksen sertifiointijärjestelmän hyväksymä ympäristönäytteenottokouluttaja. Toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä Mamkin muiden laboratorioiden ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Vetenskaplig beskrivning

Ansvarig organisation

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

NATURVETENSKAPER, TEKNIK

Klassifikationer

Kontakt

Namn

Beskrivning