Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

< Tillbaka till sökresultaten

Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

Förkortning

SKY

Beskrivning av infrastrukturen

SKY on Kemin sosiaali- ja terveysalan avoin ja monialainen oppimisympäristö. Simulaatio- ja kehittämisympäristöä käytetään opetuksessa ja koulutuksessa mm. simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu ja toisto voisi muuten olla lähes mahdotonta - esimerkiksi erilaiset vaaratilanteet. SKY:n vahvuus simulaatio- ja kehittämisympäristönä on sen muunneltavuus eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Ympäristöt muodostuvat kahdesta tilasta. Hoitotyönympäristöä mukaileva SKY-hospitaali muuntautuu mm. päivystyspoliklinikaksi, sekä teho- ja vuodeosastoksi. SOPPELI taas palvelee opetustilana sekä toiminta- ja kotiympäristönä.

Vetenskaplig beskrivning

Tiloja voivat hyödyntää koulutus ja oppimisympäristönä ammattiin opiskelevien lisäksi eri työyhteisöt sekä järjestöt. Simulaatio- ja kehittämisympäristöstä on myös kokeilu-, näyttely-, ja testausympäristöksi hyvinvointialan yrityksille ja tuotekehittelijöille. SKY simulaatio- ja kehittämisympäristöä ovat käyttäneet oman henkilöstön kouluttamiseen/kehittämiseen mm. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaus- ja anestesia osasto sekä ensihoidon henkilökunta.

Verksamheten har inletts

2014

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Nyckelord

hoitotyö, terveysteknologia, hyvinvointi, simulointi, sosiaali- ja terveysala, hoitoympäristö

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

MEDICINISKA VETENSKAPER, VÅRDVETENSKAPER

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Sirpa Orajärvi

Beskrivning

Lehtori

E-post

sirpa.orajarvi@lapinamk.fi

Telefonnummer

+358 50 310 93 49

Besöksadress

Tietokatu 1, 94600 Kemi