Oulu Mining School Research Centre

< Tillbaka till sökresultaten

Oulu Mining School Research Centre

Förkortning

OMSRC

Beskrivning av infrastrukturen

Oulu Mining School Tutkimuskeskus (OMSRC) on infrastruktuurikokonaisuus käsittää monipuolisen joukon laitteistoja erityisesti kaivannaisalan arvoketjun eri vaiheisiin (geologia, geofysiikka, kaivostekniikka sekä rikastustekniikka) liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Monipuolinen OMSRC-infrastruktuuri tarjoaa modernin alustan laaja-alaiseen materiaalien käsittelyyn soveltuen siten esimerkiksi eri teollisuudenalojen sivuvirtojen tutkimukseen.

Vetenskaplig beskrivning

OMS Tutkimuskeskus-infrastruktuuri käsittää seuraavat toiminnot: geokemian laboratorio, hielaboratorio, kaivostekniikan laboratorio (useita laitteita mm. kiviaineksen rikkoutumismekanismien tutkimiseen), rikastustekniikan laboratorio sekä pilot-mittakaavan yksiköt materiaalien hienonnukseen (murskaus ja jauhatus) sekä vaahdotusrikastukseen. Kyseinen jatkuvatoiminen, moderni ja modulaarinen pienoisrikastamo (kapasiteetti max. 60 kg kiinteää materiaalia/h) on automatisoitu ja kokonaisuutena ainutlaatuinen yksikkö maailmassa. Tutkimuskeskuksen laboratoriot yhdessä muodostavat harvinaislaatuisen kokonaisuuden kaivannais- ja kaivosalan koulutuksen kokeelliseen toimintaan ja alan tutkimuksen mahdollistamiseen moderneilla ja monipuolisilla laitteistoilla.

Verksamheten har inletts

2013

Ansvarig organisation

Uleåborgs universitet

Nyckelord

kaivostekniikka, tutkimus, rikastustekniikka, geokemia, koulutus, pilot-laitos, research, pilot plant, rock mechanics, education, geochemistry, mineral processing , mining engineering

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

NATURVETENSKAPER, TEKNIK

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Oulu Mining School Tutkimuskeskus