Metsähovi Geodetic Research Station

Metsähovi Geodetic Research Station

Beskrivning av infrastrukturen

Metsähovin geodeettinen tutkimusasema toimii Suomen linkkinä globaaleihin vertauskehyksiin ja -järjestelmiin. Asemalla kerätään useita geodeettisia aikasarjoja, jotka mittaavat maankuoren liikuntoja sekä paikkaa suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Lähtökohtaisesti kaikki data on avointa ja jaetaan kansainvälisten datakeskusten kautta.

Vetenskaplig beskrivning

Metsähovin geodeettisella tutkimusasemalla sijaitsee mm. Suomen painovoimajärjestelmän pääkiintopiste, N2000 korkeusjärjestelmän pääkiintopiste, satelliittilaserjärjestelmä, geodeettinen VLBI teleskooppijärjestelmä, painovoiman putoamiskiihtyvyyden mittanormaali (absoluuttigravimetri) ja laboratorio, suprajohtava gravimetri, sekä useita pysyviä GNSS vastaanottimia (mukaanlukien IGS ja EPN -verkoissa olevat vastaanottimet). Suurin osa mittauskalustosta on kiinteästi asennettu tutkimusasemalle. Tutkimuskalustolla tuotettua dataa tutkitaan laajapohjaisella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusrahoituksella useissa eri hankkeissa.

Verksamheten har inletts

1978

Ansvarig organisation

Lantmäteriverket

Nyckelord

geodesy, geophysics, DORIS, VLBI, GNSS, gravity, reference-frames, satellite-laser-ranging

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Metsähovin geodeettinen data

Painovoiman putoamiskiihtyvyyden kalibrointipalvelu

Metsähovin geodeettinen mittauslaitteisto

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

NATURVETENSKAPER, TEKNIK

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Jyri Näränen

Beskrivning

Tutkimuspäällikkö, Metsähovin päällikkö. Toimii yhteyshenkilönä Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman eri toimintojen osalta.

Besöksadress

Metsähovintie 116