Koneautomaation laboratorio

Beskrivning av infrastrukturen

Koneautomaation laboratorio on LapinAMK:n opetuslaboratorio, joka tarjoaa AMK- opiskelijoille ja yrityksille hydrauliikan, pneumatiikan sekä edellisiin liittyvän ohjaus- ja säätötekniikan koulutusta. Lisäksi koneautomaation laboratoriossa on mahdollista opettaa öljyanalyysiin liittyviä asioita. Hydrauliikan koulutus keskittyy manuaalisen perushydrauliikan, sähköohjatun hydrauliikan sekä proportionaali- ja servohydrauliikan aiheisiin. Laboratorion ympäristö mahdollistaa teoriaopetuksen lisäksi käytännön hydrauliikkakytkentöjen tekemisen, hydrauliikan perusmittaukset, kaavioiden piirtämisen ja kytkentöjen simuloinnin. Laboratoriossa on Festo Oy:n toimittamat hydrauliikan opetusvälineet tarvittavine antureineen ja ohjauslaitteineen. Pneumatiikan koulutus keskittyy sisällään manuaali-, ilma- ja sähköohjatun pneumatiikan aiheisiin. Lisäksi laboratoriossa on proportionaaliseen paineensäätöön liittyvää välineistöä. Laboratorion ympäristö ja oppilaitoksesta löytyvä paineilmaverkko mahdollistavat teoriaopetuksen lisäksi monipuolisen ja havainnollisen käytännön opetuksen, joka sisältää mm. kompressoriin, paineilman siirtoverkostoon, paineilmakytkentöihin, mittauksiin ja kaavioihin liittyviä asioita. Laboratoriossa on Festo Oy:n toimittamat pneumatiikan opetusvälineet tarvittavine antureineen ja ohjauslaitteineen. Laboratorion laitteistot on hankittu vuonna 2012. Koulutussisältöjen räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa on mahdollista. Koulutuksissa tyypillinen ryhmäkoko on 6-8 henkilöä.

Vetenskaplig beskrivning

Koneautomaation laboratorio on tuottanut koulutusta AMK- insinööriopiskelijoille ja yrityskumppaneille jo usean vuoden ajan. Perushydrauliikan- ja peruspneumatiikan kolmipäiväiset koulutukset ovat olleet suosittuja. Peruskoulutuksissa pääpaino on ollut hydrauliikan tai pneumatiikan perusasioissa, kuten peruskytkennät, komponentit, piirrosmerkit ja ohjaustekniikka (manuaaliset käytöt, ON/OFF- sähköohjaus ja proportionaalitekniikan perusteet). Hydrauliikan ja pneumatiikan simulointiin tarkoitetut ohjelmistot mahdollistavat kytkentöjen monipuoliset simuloinnit, joita voi hyödyntää esimerkiksi vianhakuun tai kytkentöjen ongelmakohtien tarkasteluun.

Verksamheten har inletts

2014

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

TEKNIK

Klassifikationer

Kontakt

Namn

Lauri Kantola

Beskrivning

Osaamispäällikkö

Telefonnummer

+358 40 565 91 31

Besöksadress

Tietokatu 1, 94600 Kemi