Hyvinvointipysäkki

Beskrivning av infrastrukturen

Hyvinvointipysäkki on hoito- ja vanhustyön sekä sosiaalialan opiskelijoiden avoin oppimisympäristö ja harjoittelupaikka. Toiminnan lähtökohtina ovat terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus sekä monitoimijuus. Hyvinvointipysäkki tuo koulun välineistöä, laitteistoa ja osaamista asiakaskäyttöön. Samalla opiskelijat saavat kuvaa yksityisen yrittämisen toimintamallista, sillä opiskelijat saavat osallistua työn suunnitteluun, toteutustapaan ja hallinnollisiin rakenteisiin. Opiskelijat voivat tehdä myös toimintaa liittyviä opinnäytetöitä. Erilaista opiskelijavetoista toimintaa järjestetään myös hyvinvointipysäkin ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalialan yksikössä ja palvelutaloissa.

Vetenskaplig beskrivning

Asiakkaille opiskelijatyönä tarjottavia palveluita ovat muun muassa: - terveystarkastukset - laboratorionäytteiden otot ja tulosten analysoinnit - koti- ja asiointiavut - erilaiset ryhmätoiminnat - palveluohjaus - ikääntyvien toimintakyvyn arviointi

Verksamheten har inletts

2014

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Chat-asiakaspalvelukoulutus sosiaali/terveysalan ammattilaisille

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

MEDICINISKA VETENSKAPER, VÅRDVETENSKAPER

Klassifikationer

Kontakt

Namn

Arja Meinilä

Beskrivning

Lehtori

Telefonnummer

+358 50 310 94 98

Besöksadress

Tietokatu 1, 94600 Kemi