Hyvinvointialojen virtuaalikeskus

< Tillbaka till sökresultaten

Hyvinvointialojen virtuaalikeskus

Förkortning

ENVI

Beskrivning av infrastrukturen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on moniammatillista yhteistyötä. Asiakas- ja potilastilanteissa tulee aina toimia ammattieettisesti ja potilasturvallisesti. ENVIssä voi harjoitella turvallisesti ja oppia taitavaksi osaajaksi. ENVI on vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan. Osaaminen perustuu tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon.

Vetenskaplig beskrivning

Vuosien kokemus yhdessä päivässä - ENVI muuntuu moneen tarpeeseen Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta - pelastaminen, ensiapu ja ensihoito - hätä- ja kriisitilanteet - sairaankuljetus ambulanssilla ja ahtaassa tilassa työskentely - päivystys-, teho- ja leikkauspotilaan hoito Ammatillinen vuorovaikutus - huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot - ammattieettinen päätöksenteko - terveyden edistäminen ja potilasohjaus Moniammatillinen tiimityö - monitieteisen tietoperustan syventäminen - kliininen osaaminen - lääkehoito-osaaminen - hoidon ja palvelun suunnittelu - sähköinen, rakenteinen kirjaaminen - kuntouttava työ Hyvinvointiteknologian soveltaminen - konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen - etävastaanotto- ja neuvolatoiminta - laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset - kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät

Verksamheten har inletts

2012

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Nyckelord

pelastaminen, ensiapu, ensihoito, hoitotyö, terveysteknologia, simulaatio, kuntouttava työ

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

MEDICINISKA VETENSKAPER, VÅRDVETENSKAPER

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Sari Melamies

Beskrivning

Lehtori

Telefonnummer

+358 40 356 3519

Besöksadress

Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi