Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

Förkortning

INFRAFRONTIER (Suomi)

Beskrivning av infrastrukturen

INFRAFRONTIER tarjoaa ’hiiripankin’ (EMMA, European Mouse Mutant Archive), jossa hiirikannat säilytetään syväjäädytettyinä alkioina tai sukusoluina ja josta niitä toimitetaan tutkijoille, sekä ’hiiriklinikat’, joissa tehdään kattavia hiirimallin ilmiasun analyysejä. EMMA-yksiköitä on eri puolilla Eurooppaa yhteensä 12, mukaan lukien Suomessa. INFRAFRONTIER-hiiriklinikoita on Englannissa, Ranskassa ja Saksassa, ja uusia on rakenteilla Italiaan ja Tsekin tasavaltaan. Kaikissa INFRAFRONTIER-yksiköissä noudatetaan samoja laatustandardeja ja koulutettu henkilökunta vastaa palveluista, mikä takaa eläinten hyvinvoinnin. Tiedot kootaan yhteiseen, avoimeen tietokantaan. INFRAFRONTIER tarjoaa myös alaan liittyvää koulutusta. Tarkoituksena on tehostaa hiirimallien käyttöä biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja saattaa tieteellisesti arvokkaat mallit tutkijoiden käyttöön vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin. ?INFRAFRONTIER GmbH koordinoi Euroopan laajuista toimintaa. Suomessa toiminta keskittyy EMMA-palveluihin, joista vastaa Biocenter Oulun transgeenipalvelulaboratorio. Kansallisena isäntäorganisaationa on Oulun yliopisto, ja yhteistyökumppanina Biokeskus Suomen FinGMice-teknologiaplatformi (HiLife Helsinki, Biocenter Kuopio, Turun tautimallinnuskeskus).

Verksamheten har inletts

2013

Ansvarig organisation

Uleåborgs universitet

Forskningsinfrastrukturens tjänster

EMMA (EMMA)

Hiirten fenotyyppianalyysit

Koulutus ja neuvonta

INFRAFRONTIER GmbH

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

NATURVETENSKAPER, MEDICINISKA VETENSKAPER, VÅRDVETENSKAPER

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Reetta Hinttala

Beskrivning

Koordinaattori

Telefonnummer

+358-(0)294 486135

Besöksadress

Biocenter Oulu, Transgeeniyksikkö, Aapistie 5A, 90230 Oulun yliopisto

Taggar

nbn:fi:research-infras-2016072520