CAD-laboratorio

< Tillbaka till sökresultaten

CAD-laboratorio

Beskrivning av infrastrukturen

CAD laboratorio tarjoaa opetusta sekä kone- että sähkötekniikan tietokoneavusteisen suunnittelun parissa ja suunnittelutoimeksiantojen läpivientiä oppimisprojekteissa. Projekteissa käydään läpi polku suunnittelusta valmistukseen toimeksiannon edellyttämällä tavalla. Yrityksille tarjotaan kursseja CAD-ohjelmiin ja tekniseen dokumentointiin (tekninen piirtäminen) liittyen sekä yhteistyömahdollisuuksia suunnittelu- ja kehittämisprojektien kautta.

Vetenskaplig beskrivning

Opetuksen keskiössä on CAD-ohjelmien opetus sekä teknisen dokumentoinnin periaatteiden opiskelu ja soveltaminen käytännön tilanteisiin. Teknisten dokumenttien laatu ja laadunhallinta on myös yksi keskeisimpiä aiheita. Koneensuunnitteluprojekteissa toteutetaan asiakkaalta saatu toimeksianto ja työskennellään asiakkaan vaatimusten mukaisesti sisällyttämällä projektiin insinööriopintojen eri sisältöjä ja tuottamalla projektin edellyttämät tekniset dokumentit ja tulokset. Sähkösuunnitteluprojekteissa toteutetaan tekninen dokumentaatio ja suunnittelu vastaamaan asiakkaan vaatimuksia.

Verksamheten har inletts

2014

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Nyckelord

tuotekehitys, CAD, suunnittelu, tietokoneavusteinen suunnittelu, konesuunnittelu, sähkösuunnittelu

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

TEKNIK

Klassifikationer

På Finlands Akademis vägvisare

Nej

Kontakt

Namn

Lauri Kantola

Beskrivning

Osaamispäällikkö

Telefonnummer

+358 50 337 69 01

Besöksadress

Tietokatu 1, 94600 Kemi