Biocenter Oulu

Beskrivning av infrastrukturen

Biocenter Oulun tarjoamat biologiset ja biotieteelliset tutkimus- ja analyysipalvelut ovat osa Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksikköä. Biocenter Oulun palvelut toimivat avoimen saatavuuden periaatteella ja korkeatasoinen ja monipuolinen tutkimuslaitekanta ja modernien tutkimusmenetelmien osaajat ovat akateemisten ja muiden toimijoiden käytettävissä tutkimus- ja kehitystyössä. Asiantuntijoista koostuva henkilökunta auttaa ja neuvoo ongelmanratkaisuissa, ja opastaa laitteiden käyttöä. Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeiden mukaisesti ja osa laitteista on asiakkaiden itsenäisesti käytettävissä. Laitteistoja hyödynnetään myös opetuksessa. Laitekantaa ja tarjolla olevia menetelmiä kehitetään jatkuvasti vastaamaan tieteellistä kehitystä ja asiakkaiden tarpeita. Biocenter Oulun tutkimuspalvelut ovat osa kansallista Biokeskus Suomi verkostoa, ja ne osallistuvat Euroopan laajuisiin tutkimusyhteisöihin (ESFRI Infrafrontier, ESFRI Euro-Bioimaging, Insctuct-ERIC. Biocenter Oulu on mukana neljässä Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahankkeessa (2021-2024): Biocenter Finland, Euro-BioImaging, FINStruct ja Finnish Computing Competence Infrastructure.

Vetenskaplig beskrivning

Biocenter Oulun palvelut kattavat laajasti eri teknologioita, mm. rakennebiologia, DNA/RNA-sekvensointi, proteomiikka ja proteiinien analyysi, valomikroskopia, elektronimikroskopia, biolaskenta, transgeeniset hiiret ja kudosten fenotyyppaus, virusvälitteinen solumuokkaus. Biocenter Oulun tutkimuspalveluyksikön tutkijat osallistuvat tutkimusryhmien toimintaan tuomalla niihin erityisosaamistaan.

Verksamheten har inletts

1990

Ansvarig organisation

Uleåborgs universitet

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Biocenter Oulu

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

NATURVETENSKAPER, MEDICINISKA VETENSKAPER, VÅRDVETENSKAPER

Klassifikationer

Kontakt

Namn

Biocenter Oulu

Beskrivning