Arctic Steel and Mining

Förkortning

ASM

Beskrivning av infrastrukturen

ASM tarjoaa yrityksille rikkovan että rikkomattoman aineenkoestuksen palveluilta sekä esiselvityksiä että valmistusteknisiä testauksia Rikkovan aineenkoetuksen palveluilla selvitetään materiaalien mekaanisia ominaisuuksia rikkovan aineenkoetuksen menetelmin. Testauksia voidaan suorittaa myös komponenteille ja koosta riippuen rakenteille. Tuloksina saadaan muun muassa lujuusarvoja, kovuusarvoja ja niin edelleen. Rikkomattoman aineenkoetuksen avulla selvitetään pääosin materiaalien ja seosten koostumuksia eri menetelmien avulla. Lisänä on myös optiseen mittaukseen perustuva 3D-pintaskannaus, jossa kuvattavasta kappaleesta luodaan digitaalinen pintamalli mittauksia varten. Myös erilaiset vaurioanalyysit kuuluvat tutkimusmenetelmien sovelluskohteisiin. Tutkittavat materiaalit voivat vaihdella esimerkiksi kivinäytteistä teräksiin ja puusta komposiitteihin. Kokonaisvaltainen näytteenvalmistus kuuluu myös osana palveluihin, joista uusimpana on mineraalinäytteiden valmistus. Esiselvitykset tuottavat asiakkaille lisäarvoa prosessoidun tiedon muodossa ryhmän erikoistumisalojen mukaan. Tyypillisiä esiselvitysaiheita ovat materiaalitekniikkaan ja niiden käytettävyyteen liittyvät aiheet. Valmistusteknisiä testauksia voidaan suorittaa käytettävissä olevien laite- ja osaamisresurssien mukaan. Pääosa laitteista on normaaleja konepajalaitteita, poikkeuksena suuri hydromuovauslaitteisto putki- ja levymäisten kappaleiden valmistukseen.

Vetenskaplig beskrivning

Vuodesta 2008 toiminut tutkimusryhmä omaa kokemusta käytettävyys- ja kulutustestauksista, vaurioanalyyseistä sekä valmistustekniikasta ja 3D-suunnittelusta. Ryhmältä löytyy myös osaaminen liittyy mineralogian näytteiden analyysiketjun hallintaan. Käytössä olevaa laitteistoa ovat muun muassa: -Vetokone, jolla voidaan tehdä myös puristus- ja taivutuskokeita eri lämpötiloissa. -Iskukoelaitteisto, jolla tutkitaan materiaalien käyttäytymistä eri lämpötiloissa iskumaisen kuormituksen alaisuudessa -Muovauslaitteisto, jolla voidaan tehdä useita eri muovausominaisuuksiin liittyvien arvojen määrittelyjä -3d Pintaskannaus, pinnan digitalisointia varten -Materiaalien analysointeihin käytettävissä olevia laitteita ovat muun muassa erilaiset mikroskoopit ja koostumusanalysaattorit (XRF ja FeSem).

Verksamheten har inletts

2014

Ansvarig organisation

Lapin ammattikorkeakoulu

Forskningsinfrastrukturens tjänster

Tjänst

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

TEKNIK

Klassifikationer

Kontakt

Namn

Lauri Kantola

Beskrivning

Osaamispäällikkö

Telefonnummer

+358 50 337 69 01

Besöksadress

Tietokatu 1, 94600 Kemi