Drinking water remediation onto redox heterogenous photo-electrocatalysis using perovskites-Fe3O4 impregnated carbon dot electrodes

Beviljade finansiering

Parminder Kaur
24 000 €

Beviljat belopp

24 000 €

Finansiär

KAUTE-säätiö