The use of wastewater-based epidemiology to monitor infections caused by major food- and waterborne pathogens and antimicrobial resistance in Finland

Beviljade finansiering

Anniina Sarekoski
38 000 €

Beviljat belopp

38 000 €

Finansiär

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Utlysning

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin