Spatiotemporal resolution of defect dynamics in nanosecond-cascades during ultrafast-pulse ion irradiation SPATEC

Beviljade finansiering

Flyura Djurabekova Orcid -palvelun logo
449 013 €

Finansiär

Finlands Akademi

Utlysning

Academy Project Funding 2021